bus_3

“Рила Експрес” ООД предлага следните услуги:

  • Транспортни услуги при организиране на служебни пътувания в страната и чужбина;

  • Автобусен превоз при организиране на екскурзии в страната и чужбина;

  • Случаен превоз по заявка на клиент за транспортни услуги в страната и чижбина.

Рила Експрес ООД
гр. Рила, ул. ” Кирил и Методи” 1
тел: +359 888 77 42 13 – Георги Михайлов
email: rilaexpress@gmail.com