Разписание на автобусните линии ДО и ОТ Благоевград, Рила и Рилски манастир:

 

  • Благоевград – Рилa: 08:00ч.; 10:00 ч.; 13:00 ч.; 17:00 ч.; 18:00 ч.; 19:00 ч. – Цена: 3 лева.

 

  • Рилa – Благоевград: 06:30 ч.; 09:00 ч.; 11:00 ч.; 16:00 ч.; 18:00 ч.; Цена: 3 лева.

 

  • Рила – Рилски манастир: 07:40ч.; 15:50ч.; Цена: 3 лева

 

  • Рилски манастир – Благоевград: 09:00ч.; 17:00ч.